Łukasz Brzózka

Wiceprezes Zarządu
Absolwent wydziału Zarządzania krakowskiej Akademii Ekonomicznej. Ukończył studia podyplomowe z zakresu praktycznego zastosowania Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) oraz Strategic Leadership Academy – organizowane przez ICAN Institute i Harvard Business Review Polska. Ukończył program Master of Business Administration organizowany przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w  Krakowie.

Od początku pracy zawodowej związany z górnictwem i energetyką. Karierę rozpoczął w 1998 roku w KWK Janina, gdzie przeszedł szczeble od specjalisty do głównego księgowego. Następnie pełnił funkcję zastępcy głównego księgowego w Południowym Koncernie Węglowym (dzisiaj TAURON Wydobycie). W 2007 roku objął stanowisko Szefa Biura Konsolidacji i Sprawozdawczości w TAURON Polska Energia, a w 2009 roku został Dyrektorem Departamentu Rachunkowości i Podatków TPE. W 2015 roku został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu TAURON Wydobycie. W latach 2017 – 2021 pełnił funkcję wiceprezesa ds. organizacyjnych w spółce Nowe Jaworzno Grupa TAURON. Od lutego 2016 r. pełni funkcję wiceprezesa zarządu ds. ekonomiczno-handlowych TAURON Wytwarzanie. 
Jest członkiem zarządu Chrzanowskiego Oddziału Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Legitymuje się tytułem biegłego rewidenta. Posiada uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych wydane przez Ministra Finansów. Został odznaczony złotą odznaką Zasłużony dla Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.