Budowa farmy fotowoltaicznej w Mysłowicach

Tytuł projektu: Budowa farmy fotowoltaicznej na terenie kwatery zrekultywowanego składowiska odpadów paleniskowych elektrowni Jaworzno III w Mysłowicach – Dziećkowicach wraz z budową linii kablowej 110kV oraz stacji 110/20 kV

Cel projektu: Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych: 29 452,25 Mg CO2/rok. Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE: 38 855,21 MWhe/rok

Beneficjent: Tauron Wytwarzanie SA

Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowiskologo-rzeczpospolita-polskaUnia Europejska Fundusz Spójności

Kliknij poniżej jeśli zauważyłeś nieprawidłowość lub nadużycie finansowe

Zgłoś nieprawidłowość Wyślij e-mail