Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Ta witryna używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Szczegóły znajdziesz w polityce plików cookie.
 
 
 
 
19.03.2013 17:00

Instalacja pilotowa CCS już w Łaziskach

W Elektrowni Łaziska trwają prace instalacyjne kontenerowej instalacji pilotowej aminowego usuwania CO2 ze spalin . Instalacja pracować będzie w elektrowni przez najbliższy rok , potem –w roku 2014 – trafi do Elektrowni Jaworzno III, gdzie będą kontynuowane badania nad sekwestracją CO2 ze spalin w warunkach przemysłowych.
Zgodnie z zapisami w dokumencie „Polityka Energetyczna Polski do 2030 roku” krajowe zasoby węgla stanowić będą podstawowe paliwo dla elektroenergetyki systemowej. Fakt ten wynika z dotychczasowej struktury sektora energetycznego opartego na konwencjonalnych metodach spalania paliw kopalnych (aktualny udział węgla kamiennego i brunatnego w produkcji energii elektrycznej wynosi ponad 90 proc.), kształtowany był przez dziesięciolecia i nie jest w stanie zmienić struktury paliwowej w najbliższym czasie.

Przyjęty przez Parlament Europejski w grudniu 2008 r. pakiet energetyczno- klimatyczny zobowiązuje kraje członkowskie m.in. do redukcji emisji gazów cieplarnianych o 20 proc. poniżej poziomu z roku 1990. Największy udział w emisji tych gazów ma dwutlenek węgla. W Polsce w roku 2010 emisja CO2 stanowiła 82,8 proc. całkowitej emisji gazów cieplarnianych. Ponad 50 proc. Emisji dwutlenku węgla pochodzi z przemysłu energetycznego. Znaczącą wysokość redukcji emisji gazów cieplarnianych będzie można osiągnąć dzięki czystym technologiom węglowym. Największym zainteresowaniem spośród tych technologii cieszy się technologia wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (Carbon Capture and Storage – CCS). Technologia ta nie jest jeszcze nigdzie stosowana na skalę przemysłową. Polska, jako kraj członkowski Unii Europejskiej, uczestnicząc w tworzeniu wspólnotowej polityki energetycznej, powinna realizować jej główne cele, uwzględniając jako priorytet zasady zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska oraz specyficzne warunki krajowe. Stosowanie zapisów prawa UE wynikających z prowadzonej polityki w zakresie ochrony środowiska, stanowi ogromne wyzwanie dla energetyki węglowej, a obciążenie kosztami emisji gazów cieplarnianych znajdzie odzwierciedlenie w cenach energii elektrycznej.

W 2009 roku ogłoszono konkurs w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Zaawansowane technologie pozyskiwania energii”. Celem programu jest opracowanie rozwiązań technologicznych, których wdrożenie przyczyni się do osiągnięcia założeń „strategii 3x20”. Program strategiczny obejmuje cztery priorytetowe zadania badawcze, w tym „Opracowanie technologii dla wysokosprawnych zero-emisyjnych bloków węglowych zintegrowanych z wychwytem CO2 ze spalin”. Zadanie prowadzone jest od maja 2010, zakończenie prac planuje się na kwiecień 2015 r. Poświęcone ono jest klasycznej energetyce, a ma na celu przygotowanie wprowadzenia do polskiego systemu wytwarzania elektryczności prawie zero-emisyjnego bloku węglowego o wysokiej sprawności. Realizacja zadania badawczego oraz konieczność potwierdzenia technicznych możliwości redukcji emisji dwutlenku węgla z bloków energetycznych wymaga przejścia ze skali laboratoryjnej do skali pilotowej prowadzonych badań.

TAURON Polska Energia oraz TAURON Wytwarzanie i Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla zaprojektowały i wybudowały instalację pilotową. Ta mobilna instalacja jest unikalnym rozwiązaniem w skali kraju. W przenośnym kontenerze znajdują się dwa moduły: głębokiego odsiarczania spalin oraz usuwania CO2. Skala instalacji pozwala na prowadzenie badań po ekonomicznie uzasadnionych kosztach, dając realny obraz przebiegu procesu usuwania CO2 metodą absorpcji chemicznej w roztworach ciekłych sorbentów aminowych. Określenie wpływu podstawowych parametrów pracy na sprawność procesu, możliwość uzyskania wiedzy technicznej i „ruchowej” (dane w czasie rzeczywistym prowadzenia procesu) pozwoli na optymalizację układów usuwania CO2 ze spalin oraz opracowanie założeń procesowych do budowy tego typu instalacji w większej skali. W ramach realizacji podobnego zadania badawczego w Elektrowni Łagisza zabudowano instalację pilotową sekwestrującą CO2 ze spalin bloku 460 MW – inną metodą (zmiennociśnieniową). Postaramy się o tym szerzej napisać w kolejnych numerach.