Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Ta witryna używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Szczegóły znajdziesz w polityce plików cookie.
 

Opis 

Od 2000 r., wchodząca w skład TAURON Wytwarzanie S.A. w Katowicach, położona jest w północno zachodniej części województwa małopolskiego, w obszarze administracyjnym miasta Trzebinia.

 

MOC ELEKTRYCZNA MOC CIEPLNA
 

546,00 MWe

Osiągalna moc elektryczna brutto
 

36,50 MWt

Osiągalnej mocy cieplnej
 
 

Wybudowana została w latach 1962 - 1970 jako elektrownia systemowa, zawodowa, posiadająca 6 bloków energetycznych opalanych węglem kamiennym, o łącznej mocy zainstalowanej 740 MW. Wytwarza ona energię elektryczną wyprowadzaną do krajowej sieci elektroenergetycznej o napięciu 110 i 220 kV oraz energię cieplną przeznaczoną dla okolicznych mieszkańców.

Od 1990 roku prowadzi rekonstrukcję Elektrowni, ze szczególnym uwzględnieniem założeń ekologiczno-technicznych oraz wymagań ochrony środowiska a także z odbudową mocy i przedłużeniem żywotności zakładu na dalsze 20 lat. W ramach kompleksowej modernizacji dwa bloki energetyczne, wyposażone są w instalację odsiarczania spalin, która dzięki szybkiej realizacji inwestycji i osiąganym parametrom technicznym została uznana w ogólnopolskim konkursie "Budową Roku". Na kotłach pyłowych zabudowane są palniki niskoemisyjne dla ograniczenia emisji tlenków azotu. Posiada zmodernizowane elektrofiltry a remont ostatniego polegał na zainstalowaniu praktycznie całkowicie nowego urządzenia o wysokiej skuteczności odpylania. Bloki energetyczne wyposażone są w stacjonarną aparaturę do ciągłych pomiarów emisji pozwalającą na bieżący nadzór i pełną kontrolę emitowanych do atmosfery zanieczyszczeń pyłowo-gazowych.

Modernizacja "odpopielania i odżużlania" od 1996 roku całkowicie wyeliminowała deponowanie odpadów paleniskowych na zakładowym składowisku, które zagospodarowywane są w podziemnych wyrobiskach górniczych. Przeprowadzona niwelacja terenu odpadami paleniskowymi, byłego wyrobiska kopalni piasku zakończona została rekultywacją o kierunku leśnym. W miejsce istniejących bloków energetycznych nr 1 i 2 powstały nowoczesne bloki energetyczne z kotłem fluidalnym i elektrofiltrem oraz turbiną kondensacyjną najnowszej generacji o mocy znamionowej 153 MW. Są to pierwsze w Polsce, kotły fluidalne na węgiel kamienny, jednostki tej mocy, z wtórnym przegrzewaczem pary i generatorem chłodzonym powietrzem. Równolegle z realizacją zadań proekologicznych, Elektrownia przeprowadziła głęboką modernizację pozostałych bloków energetycznych.

Dostosowano urządzenia wytwórcze do krajowego poziomu nowoczesności i do aktualnych wymagań ekologii na poziomie norm europejskich. W wyniku tych inwestycji i przeprowadzonej modernizacji podwyższona została moc osiągalna Elektrowni do 813 MW, osiągnięto wysoki stopień niezawodności ruchu urządzeń z jednoczesnym ograniczeniem emisji szkodliwych zanieczyszczeń do środowiska. Prowadzone działania proekologiczne od początku lat 90-tych pozwoliły na skreślenie w lipcu 2001, Elektrowni z "Listy 80" zakładów najbardziej uciążliwych dla środowiska.

Elektrownia Siersza w Trzebini jako pierwsza Elektrownia w Polsce otrzymała w grudniu 2000 roku Certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskowego wg normy ISO 14001 w zakresie produkcji energii elektrycznej i cieplnej.

W 2001 roku przyznano Elektrowni Siersza nagrodę PANTEON POLSKIEJ EKOLOGII. Nagroda ta stanowi uhonorowanie polskich przedsiębiorstw, które opracowały i wdrożyły system zarządzania środowiskowego zgodny z wymogami międzynarodowych norm.