Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Ta witryna używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Szczegóły znajdziesz w polityce plików cookie.
 

Oddział Analiz Chemicznych w Elektrowni Łaziska


Lokalizacja laboratorium w Łaziskach Górnych przy ulicy Wyzwolenia 30.

 

Kierownik Oddziału:

Aleksandra Zajusz
Tel.: 32 324 33 37
E-mail: Aleksandra.Zajusz@tauron-wytwarzanie.pl

Oddział Analiz Chemicznych w Elektrowni Łaziska wchodzi w skład Biura Analiz Chemicznych TAURON Wytwarzanie S.A. od stycznia 2013 roku. Wcześniej działał w strukturach Elektrowni Łaziska gdzie prowadził badania fizykochemiczne od czasów wielkiej rozbudowy mającej miejsce na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku. Od początku istnienia nowoczesnej energetyki media energetyczne musiały być poddawane wnikliwej analizie, aby zapewnić jak najlepsze warunki eksploatacji urządzeń wytwórczych oraz umożliwić optymalizację szkodliwego wpływu czynników chemicznych na proces wytwórczy.

Od 2004 roku laboratorium jest członkiem Ogólnokrajowej Sieci Laboratoriów Nadzorowanych „LABIOMEN”, skupiającej laboratoria prowadzące badania właściwości fizykochemicznych biomasy. W czerwcu 2006 roku Polskie Centrum Akredytacji przyznało Laboratorium badawczemu Elektrowni Łaziska certyfikat akredytacji nr AB 689, potwierdzający spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Od roku 2013 laboratorium wchodzi w skład Wydziału Analiz Chemicznych TAURON Wytwarzanie S.A. Obecnie w wyniku restrukturyzacji i połączeniu wszystkich laboratoriów chemicznych TAURON Wytwarzanie S.A. w jeden Wydział nr Certyfikatu Akredytacji to AB 688.

 

Badania wykonywane przez Oddział Analiz Chemicznych w Elektrowni Łaziska obejmują następujące media i oznaczenia:

  • Analizy wód i ścieków w zakresie: pH, przewodność elektryczna właściwa, barwa, zawiesiny, substancje rozpuszczone, substancje ekstrahujące się eterem naftowym, twardość ogólna, zasadowość ogólna i wobec fenoloftaleiny, siarczany, krzemionka zdysocjowana, chlorki, żelazo, fosfor ogólny, ortofosforany, fenole lotne, azot amonowy, azot azotanowy, azot azotynowy, azot Kjeldahla, fluorki, ChZT-Cr, zawartość metali metodą ICP-OES (Na, K, Pb, Mo, Cr, Zn, Cd, Ni, Co, Mn, V, Cu, Sr, B, Ba, Hg, As), BZTn, mętność, twardość całkowita, twardość przemijająca, twardość magnezowa, twardość wapniowa.

  • Analizy paliw stałych (biomasa stała, węgiel kamienny) w zakresie: ciepło spalania, zawartość popiołu, wilgoci, zawartość części lotnych, zawartość C, S, H, Cl.

  • Analizy odpadów paleniskowych w zakresie: straty prażenia, zawartości C, S, miałkość, wolne CaO, SO3, zawartości tlenków Si, Al., Mg, Ca, Mg, Na, K, Mn, Sr, Ba metodą ICP-OES oraz zawartości pierwiastków śladowych Pb, Mo, Cr, Zn, Cd, Ni, Co, Mn, V, Cu, Hg, As.

  • Analizy olejów w zakresie: zawartości wody, lepkości w zakresie temperatur 0d 40 do 100oC, czasu rozwarstwienia emulsji wodno-olejowej, temperatury zapłonu, klasy czystości, obecności inhibitora utleniania, liczby kwasowej, barwy i napięcie przebicia.

  • Analizy mediów z instalacji odsiarczania spalin w tym sorbentów w zakresie: wilgoci, pH, przewodności elektrycznej właściwej, zawartości węglanu wapnia i magnezu, krzemionki, siarczynów, chlorków, siarczanów, zawiesin, żelaza, glinu.

  • Analizy produktów instalacji odsiarczania spalin w zakresie: pH wyciągu wodnego, wilgoci, uziarnienia, białości, zawartości CaSO4x2H2O, CaCO3, chlorków, krzemionki, tlenków metali metodą ICP-OES (Na2O, K2O, MgO, Al2O3, Fe2O3) siarczynów.

 

Laboratorium wykonuje również analizy:

  • osadów z rur,

  • osadów z oczyszczalni ścieków,

  • osadów podekarbonizacyjnych.

Badania w Oddziale Analiz Chemicznych w Elektrowni Łaziska prowadzi, kompetentny personel, wykorzystując wysokiej klasy aparaturę pomiarowo-badawczą oraz wieloletnie doświadczenie.