Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Ta witryna używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Szczegóły znajdziesz w polityce plików cookie.
 

​ Oddział Analiz Chemicznych w Elektrowni Łagisza


Lokalizacja laboratorium w Będzinie przy ul Pokoju 14

 

Kierownik Oddziału:

Wioletta Krzyżak
Tel.: 32 267 13 87
E-mail: Wioletta.Krzyzak@tauron-wytwarzanie.pl

Oddział Analiz Chemicznych w Elektrowni Łagisza

 

Prace laboratoryjne prowadzone są zgodnie z wymogami systemu zarządzania w oparciu o normę PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Oddział posiada Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 688.

 

Badania wykonywane przez Oddział Analiz Chemicznych w Elektrowni Łagisza obejmują następujące media i oznaczenia:

 • kontroli chemicznej wód w układach technologicznych

 • monitoringu i kontroli jakości wód powierzchniowych

 • oceny jakości ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych

 • analiza paliw stałych i odpadów paleniskowych w celach rozliczeniowych z dostawcą oraz potrzeb ochrony środowiska

 • oceny właściwości smarnych olejów technologicznych, oraz właściwości izolacyjnych dla grupy olejów transformatorowych

 • Analizy produktów odsiarczania spalin w celach kontroli procesu technologicznego i rozliczenia z odbiorcą produktów.

Laboratorium prowadzi również badania na potrzeby klienta zewnętrznego.

 

Zakres badań obejmuje:

Dla wód powierzchniowych, technologicznych i ścieków:

 • oznaczenie chlorków, siarczanów, azotanów, fosforanów, krzemionki, amoniaku, wapnia, magnezu, żelaza, mętności, BZT5, ChZT, ogólnego węgla organicznego, substancji rozpuszczonych, suchej pozostałości, tlenu rozpuszczonego, zasadowości, kwasowości, chloru, twardości ogólnej, węglanowej i niewęglanowej, pH, przewodności.

Laboratorium specjalizuje się także w badaniach bakteriologicznych wód technologicznych, tj. wykonuje oznaczenia: ogólnej liczby bakterii, oznaczenia bakterii grupy coli, bakterii E coli, Clostridia, paciorkowce kałowe.

Dla analiz paliw i odpadów paleniskowych:

 • analizę wilgoci przemijającej, wilgoci w węglu powietrzno-suchym, wilgoci w próbce analitycznej, zawartości popiołu, zawartości siarki całkowitej, ciepła spalania, zawartości węgla całkowitego, strat prażenia, analizę sitową, ciężar objętościowy, ciężar nasypowy.

Dla analiz olejów :

 • oznaczenie zawartości wody, lepkości, gęstości, czas rozdziału emulsji, liczby kwasowej, temperaturę zapłonu w tyglu otwartym, napięcie przebicia, klasę czystości

Dla surowców i produktów instalacji odsiarczania spalin:

 • oznaczenie zawartości  wilgoci , chlorków,  siarczynów,  wodorotlenków, analizę wyciągu wodnego.

Do prawidłowego wykonywania badań wykorzystywany jest m.in. następujący sprzęt pomiarowo-badawczy:

 • spektrofotometry

 • analizator TOC

 • analizator absorpcji atomowej AAS

 • analizator siarki i węgla

 • kalorymetry

 • komory cieplne, piece laboratoryjne

 • wagi analityczne, konduktometry, pH-metry

 • aparatu do miareczkowania kulometrycznego

 • aparatu do oznaczania temperatury zapłonu

 • wiskozymetr

 • aparat do badania napięcia przebicia w olejach

Poprawność i powtarzalność wyników uzyskuje się w Oddziale Analiz Chemicznych w Elektrowni Łagisza dzięki rzetelnej pracy personelu chemicznego, jak również nowoczesnej aparaturze chemicznej. Pracownicy Oddziału Analiz Chemicznych, potwierdzają wysoką jakość swojej pracy biorąc udział w badaniach międzylaboratoryjnych. Jakość uzyskiwanych wyników jest na zadawalającym poziomie. Niezależna, pozytywna ocena wyników jest istotnym elementem zapewnienia jakości. Stosowane wyposażenie jest stale nadzorowane ( sprawdzane , wzorcowane), a parametry wymagane do jego właściwej pracy są monitorowane i dokumentowane. Metodyki badawcze są sprawdzane w oparciu o certyfikowane materiały odniesienia CRM.