Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Ta witryna używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Szczegóły znajdziesz w polityce plików cookie.
 

Zakres systemu

Zintegrowany System Zarządzania Środowiskowego oraz Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w TAURON Wytwarzanie S.A. (ZSZ) został zbudowany w oparciu o procesy zidentyfikowane w ramach Modelu Biznesowego Grupy TAURON.​

ZSZ jest w szczególności ukierunkowany na proces produkcji energii elektrycznej i ciepła wraz z podprocesami: pozyskiwania koncesji, zawierania umów przesyłowych, planowania produkcji, prowadzenia bloków energetycznych, gospodarki paliwami, gospodarki wodno-ściekowej, odsiarczania i odpopielania, prowadzenia ruchu elektrycznego, obsługi systemów automatyki przemysłowej. System służy również monitorowaniu i doskonaleniu pozostałych procesów zidentyfikowanych w organizacji, w szczególności takich jak: Przygotowanie i realizacja działań związanych z kwestiami środowiskowymi, Przygotowanie i realizacja działań związanych z kwestiami BHP, Zarządzanie Systemem Zintegrowanym w zakresie środowiska, Zarządzanie Systemem Zintegrowanym w zakresie bhp.

Kody PKD działalności objętej Zintegrowanym Systemem Zarządzania Środowiskowego oraz Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w TAURON Wytwarzanie S.A. to: 35.11.Z - wytwarzanie energii elektrycznej oraz 35.30.Z - wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych.

Zakresem działania Zintegrowanego Systemu Zarządzania objęte są: Centrum Zarządzania oraz następujące jednostki organizacyjne wchodzące w skład TAURON Wytwarzanie S.A.:

  • Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie,
  • Oddział Elektrownia Łaziska w Łaziskach Górnych,
  • Oddział Elektrownia Łagisza w Będzinie,
  • Oddział Elektrownia Siersza w Trzebini,
  • Oddział Elektrownia Stalowa Wola w Stalowej Woli,​

Wymagania Zintegrowanego Systemu Zarządzania obowiązują wszystkich pracowników Spółki we wszystkich lokalizacjach TAURON Wytwarzanie S.A., zarówno w Centrali Spółki jak i w Oddziałach oraz mają zastosowanie również w przypadku wykonywania prac przez osoby pracujące na rzecz TAURON Wytwarzanie S.A. W tym wypadku wymagania ZSZ przekazywane są poprzez odpowiednie zapisy w umowach i /lub przez szkolenia.

Na mocy uchwały Zarządu TAURON Wytwarzanie S.A. nadzór nad Zintegrowanym Systemem Zarządzania na poziomie Spółki pełni Pełnomocnik Zarządu TAURON Wytwarzanie S.A. ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania (zwany dalej „Pełnomocnikiem Zarządu ds. ZSZ”), a nadzór nad funkcjonowaniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Oddziałach Spółki powierzony został Dyrektorom Oddziałów Spółki – Głównym Inżynierom ds. Wytwarzania. Pełnomocnik Zarządu ds. ZSZ oraz Dyrektorzy Oddziałów są wspomagani przez: Zespoły Wsparcia ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania w  Oddziałach. Do współpracy z Pełnomocnikiem Zarządu ds. ZSZ, w szczególności do przedstawiania najwyższemu kierownictwu sprawozdań dotyczących efektów działania systemu zarządzania środowiskowego i systemu zarządzania bhp, wyznaczeni zostali przez Zarząd: Koordynator ds. Systemu Zarządzania Środowiskowego oraz Koordynator ds. Systemu Zarządzania BHP.

W ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania identyfikowane i uwzględniane są zewnętrzne wymagania prawne, w szczególności z obszaru ochrony środowiska i bhp, a także wymagania wewnętrzne i wewnątrzkorporacyjne, w szczególności wymagania „Polityki Środowiskowej Grupy TAURON” oraz „Polityki BHP Grupy TAURON”.

Niniejszy zakres Zintegrowanego Systemu Zarządzania stanowi informację uzupełniającą i uszczegóławiającą do zakresu podanego na certyfikacie ZSZ i jest udostępniany wszystkim zainteresowanym wraz z certyfikatem na stronie internetowej Spółki. Zakres Zintegrowanego Systemu Zarządzania będzie poddawany corocznej ocenie aktualności na przeglądzie zarządzania.


Jaworzno, 12.07.2018​