Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Ta witryna używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Szczegóły znajdziesz w polityce plików cookie.
 

Taryfa dla ciepła

 

Decyzją z dnia 5 października 2017 r. Nr OKA.4210.35.2017.1883.XIII.CW Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził taryfę dla ciepła TAURON Wytwarzanie S.A.

 

Taryfę dla ciepła TAURON Wytwarzanie S.A. wprowadza się do stosowania od 1 listopada 2017 r. na okres jednego roku.

Taryfa dla ciepła TAURON Wytwarzanie S.A.

 

Cześć I. Objaśnienia pojęć używanych w taryfie

 1. Przedsiębiorstwo energetyczne – „TAURON Wytwarzanie” S.A. z siedzibą w Katowicach – podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła,

 2. Źródło ciepła – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania ciepła,

 3. Sieć ciepłownicza – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do węzłów cieplnych,

 4. Zamówiona moc cieplna – ustalona przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci ciepłowniczej największa moc cieplna, jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z określonymi w odrębnych przepisach warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia: 

  a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach,
  b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych,
  c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji,

 5. Układ pomiarowo-rozliczeniowy – dopuszczony do stosowania zgodnie z odrębnymi przepisami, zespół urządzeń, służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła,

 6. Nielegalne pobieranie ciepła – pobieranie ciepła bez zawarcia umowy z całkowitym albo częściowym pominięciem układu pomiarowo-rozliczeniowego lub poprzez ingerencję w ten układ mającą wpływ na zafałszowanie pomiarów dokonywanych przez układ pomiarowo-rozliczeniowy,

 7. Odbiorca – każdy, kto otrzymuje lub pobiera ciepło na podstawie umowy z przed​siębiorstwem energetycznym,

 8. Odbiorca końcowy – odbiorca dokonujący zakupu ciepła na własny użytek,​

 9. Obiekt – budowla lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi.

Cześć II. Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło

Przedsiębiorstwo energetyczne prowadzi działalność gospodarczą związaną z zaopatrzeniem w ciepło w zakresie:

 • wytwarzania ciepła, zgodnie z uzyskaną koncesją nr WCC/958/1883/W/1/2/2001/MS z dnia 15 stycznia 2001 r. ze zmianami, w następujących źródłach:​

  1. ​Elektrownia Jaworzno III, zlokalizowana w Jaworznie, 
  2. Elektrownia Jaworzno II, zlokalizowana w Jaworznie, 
  3. Elektrownia Łaziska, zlokalizowana w Łaziskach Górnych, 
  4. Elektrownia Łagisza, zlokalizowana w Będzinie, 
  5. Elektrownia Siersza,  zlokalizowana  w  Trzebini,  
  6. Elektrownia Stalowa Wola,  zlokalizowana w Stalowej Woli,
 • przesyłania i dystrybucji ciepła, zgodnie z uzyskaną koncesją nr PCC/961/1883/W/1/2/2001/MS z dnia 15 stycznia 2001 r. ze zmianami,  następującymi sieciami ciepłowniczymi:

  1. dwiema sieciami ciepłowniczymi, zlokalizowanymi na terenie Elektrowni Jaworzno II i Jaworzno III, w których nośnikiem ciepła jest woda,
  2. siecią ciepłowniczą zlokalizowaną na terenie Elektrowni Jaworzno III, w której nośnikiem  ciepła  jest para wodna.


​​​

Cześć III. Podział odbiorców na grupy

Podziału odbiorców na grupy dokonano w zależności od:

 • źródła ciepła,
 • sieci ciepłowniczych,
 • miejsca dostarczania ciepła,
 • nośnika dostarczanego ciepła.
 
L.p. Symbol grupy Opis (charakterystyka ) grup odbiorców
1. J2.W Odbiorcy ciepła w postaci gorącej wody zasilani bezpośrednio ze źródła ciepła Elektrownia Jaworzno II.
1a. J2.p Odbiorcy ciepła w postaci pary wodnej, zasilani bezpośrednio ze źródła ciepła Elektrownia Jaworzno II.
2. J2.P.W Odbiorcy ciepła w postaci gorącej wody zasilani z sieci ciepłowniczej ze źródła ciepła Elektrownia Jaworzno II.
3. J3.P.W Odbiorcy ciepła w postaci gorącej wody zasilani z sieci ciepłowniczej ze źródła ciepła Elektrownia Jaworzno III.
4. J3.P.P Odbiorcy ciepła w postaci pary wodnej zasilani z sieci ciepłowniczej ze źródła ciepła Elektrownia Jaworzno III.
5. ŁZ.W Odbiorcy ciepła w postaci gorącej wody zasilani bezpośrednio ze źródła ciepła Elektrownia Łaziska.
6. ŁG.P Odbiorcy ciepła w postaci pary wodnej, zasilani bezpośrednio ze źródła ciepła Elektrownia Łagisza.
7. ŁG.W Odbiorcy ciepła w postaci gorącej wody zasilani bezpośrednio ze źródła ciepła Elektrownia Łagisza.
8. SR.W Odbiorcy ciepła w postaci gorącej wody zasilani bezpośrednio ze źródła ciepła Elektrownia Siersza.
9. SW.W Odbiorcy ciepła w postaci gorącej wody zasilani bezpośrednio ze źródła ciepła Elektrownia Stalowa Wola
10. SW.P Odbiorcy ciepła w postaci pary wodnej zasilani bezpośrednio ze źródła ciepła Elektrownia Stalowa Wola

​​​​​

Cześć IV. Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat

I. Ceny i stawki opłat
1. Ceny dla odbiorców w grupie J2.W :
L.p Wyszczególnienie Jednostka miary Ceny netto
1. Cena za zamówioną moc cieplną zł/MW
88 955,40
Miesięczna rata zł/MW/m-c
  7 412,95​
 
2. Cena ciepła zł/GJ 23,23
3. Cena nośnika ciepła zł/m3 18,50

1a. Ceny dla odbiorców w grupie J2.p :
L.p Wyszczególnienie Jednostka miary Ceny netto
1. Cena za zamówioną moc cieplną zł/MW
68 404,32
Miesięczna rata zł/MW/m-c
  5 700,36​​
 
2. Cena ciepła zł/GJ 17,89
3. Cena nośnika ciepła zł/m3 14,10

2. Ceny i stawki opłat dla odbiorców w grupie J2.P.W :
L.p. Wyszczególnienie Jednostka miary Ceny i stawki opłat netto
1. Cena za zamówioną moc cieplną zł/MW 88 955,40
Miesięczna rata zł/MW/m-c 7 412,95
2. Cena ciepła zł/GJ 23,23
3. Cena nośnika ciepła zł/m3 18,50
4. Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe zł/MW 12 117,12
Miesięczna rata stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe zł/MW/m-c 1 009,76
5. Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe zł/GJ 4,38


3. Ceny i stawki opłat dla odbiorców w grupie J3.P.W :
L.p. Wyszczególnienie Jednostka miary Ceny i stawki opłat netto
1. Cena za zamówioną moc cieplną zł/MW 90 647,04
Miesięczna rata zł/MW/m-c 7 553,92
2. Cena ciepła zł/GJ 27,54
3. Cena nośnika ciepła zł/m3 19,67
4. Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe zł/MW 2 988,12
Miesięczna rata stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe zł/MW/m-c 249,01
5. Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe zł/GJ 1,814. Ceny i stawki opłat dla odbiorców w grupie J3.P.P :
L.p. Wyszczególnienie Jednostka miary Ceny i stawki opłat netto
1. Cena za zamówioną moc cieplną zł/MW 68 404,32
Miesięczna rata zł/MW/m-c 5 700,36
2. Cena ciepła zł/GJ 18,90
3. Cena nośnika ciepła zł/t 14,91
4. Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe zł/MW 23 864,60
Miesięczna rata stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe zł/MW/m-c 1 822,05
5. Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe zł/GJ 2,70


5. Ceny dla odbiorców w grupie ŁZ.W :
L.p. Wyszczególnienie Jednostka miary Ceny netto
1.
Cena za zamówioną moc cieplną zł/MW 93 232,20
Miesięczna rata zł/MW/m-c 7 769,35
2. Cena ciepła zł/GJ 24,19
3. Cena nośnika ciepła zł/m3 14,70​6. Ceny dla odbiorców w grupie ŁG.P :
L.p. Wyszczególnienie Jednostka miary Ceny netto
1. Cena za zamówioną moc cieplną zł/MW 96 934,56
Miesięczna rata zł/MW/m-c 8 077,88
2. Cena ciepła zł/GJ 13,57
3. Cena nośnika ciepła zł/t 9,89 

7. Ceny dla odbiorców w grupie ŁG.W :
L.p. Wyszczególnienie Jednostka miary Ceny netto
1. Cena za zamówioną moc cieplną zł/MW 105 768,00
Miesięczna rata zł/MW/m-c 8 814,00
2. Cena ciepła zł/GJ 23,23
3. Cena nośnika ciepła zł/m3 9,01


​​8. Ceny dla odbiorców w grupie SR.W :
L.p. Wyszczególnienie Jednostka miary Ceny netto
1. Cena za zamówioną moc cieplną zł/MW 93 870,84
Miesięczna rata zł/MW/m-c 7 822,57
2. Cena ciepła zł/GJ 25,46​
3. Cena nośnika ciepła zł/m3 18,01

9. Ceny dla odbiorców w grupie SW.W :
L.p. Wyszczególnienie Jednostka miary Ceny netto
1. Cena za zamówioną moc cieplną zł/MW 85 722,48
Miesięczna rata zł/MW/m-c 7 143,54
2. Cena ciepła zł/GJ 26,38
3. Cena nośnika ciepła zł/m3 8,78

 *cena ciepła dotycząca odbiorców niebędących odbiorcami końcowymi


10. Ceny dla odbiorców w grupie SW.P :
L.p. Wyszczególnienie Jednostka miary Ceny netto
1. Cena za zamówioną moc cieplną zł/MW 115 015,80
Miesięczna rata zł/MW/m-c 9 584,65
2. Cena ciepła zł/GJ 23,30
3. Cena nośnika ciepła zł/m3 6,35​


11. Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

II. Stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej
W  związku  z  brakiem  podmiotów  ubiegających  się  o  przyłączenie  do  sieci  ciepłowniczej, taryfa  nie  zawiera  stawek  opłat  za  przyłączenie  do  sieci. Jeżeli wystąpi taka potrzeba, przedsiębiorstwo energetyczne niezwłocznie dokona niezbędnej zmiany taryfy i wystąpi o jej zatwierdzenie.

​​​​​​​​​​​​

Cześć V. Zasady ustalania cen i stawek opłat

Ceny i stawki opłat zamieszczone w części IV taryfy dla ciepła, zostały ustalone zgodnie z zasadami określonymi w art. 44 i 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2017r., poz. 220 z późniejszymi zmianami) oraz w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291).​​​​​​

Część VI. Warunki stosowania cen i stawek opłat

 1. ​Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu parametrów jakościowych nośnika ciepła i standardów jakościowych obsługi odbiorców, które określone zostały w rozdziale 6 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych  (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 92).

 2. W przypadkach :
  • niedotrzymania przez strony warunków umowy, 
  • uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowości wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego,
  • udzielania bonifikat przysługujących odbiorcy,
  • nielegalnego pobierania ciepła,

   s
   tosuje się postanowienia określone w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010r.Nr 194, poz.1291).

 3. Opłaty za nielegalne pobieranie ciepła nalicza się na podstawie cen i stawek opłat za dostarczone ciepło, przy zastosowaniu stosownych przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016r., poz. 710 z późniejszymi zmianami).

​​​​​

Cześć VII. Zasady wprowadzania zmiany cen i stawek opłat

Przedsiębiorstwo energetyczne powinno powiadomić odbiorców, w sposób przejrzysty i zrozumiały, o zmianie cen i stawek opłat za dostarczane ciepło, w ciągu jednego okresu rozliczeniowego od dnia tej zmiany.​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​