Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Ta witryna używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Szczegóły znajdziesz w polityce plików cookie.
 

Koncepcja badań wychwytu CO2 na stałych sorbentach

Elektrownia Łagisza CCS

Badania laboratoryjne prowadzone przez Instytut Zaawansowanych Technologii Energetycznych Politechniki Częstochowskiej, obejmujące syntezę materiałów adsorpcyjnych, wyznaczenie charakterystyk sorbentów i oznaczenie ich własności oraz testy separacji symulowanej mieszaniny gazów spalinowych w skali laboratoryjnej pozwoliły na zdobycie doświadczeń stanowiących podstawę do opracowania wytycznych technologiczno-procesowych, niezbędnych dla budowy oraz uruchomienia mobilnej instalacji badawczej do separacji dwutlenku węgla z rzeczywistych gazów spalinowych metodą adsorpcji zmiennociśnieniowej w skali przemysłowej.

 

Schemat podłączenia instalacji pilotowej do ciągu technologicznego bloku 460 MWElektrownia Łagisza CCS
 

Miejscem prowadzenia badań jest TAURON Wytwarzanie S.A. oddział Elektrownia Łagisza, gdzie do badań wykorzystane będą spaliny z największego na świecie kotła fluidalnego na parametry nadkrytyczne.

 

Dlaczego metoda DR-VPSA?

 
Decyzja o wyborze metody adsorpcyjnej DR-VPSA do separacji CO2 z gazów spalinowych wynikała z analizy parametrów spalin.

Elektrownia Łagisza CCS

Istotą metody jest zastosowanie dwusekcyjnego adsorbera. Dzięki takiemu rozwiązaniu istnieje możliwość wzbogacania otrzymanego produktu z pierwszej sekcji adsorbera w wydzielonej dodatkowej (drugiej) sekcji adsorbera. Prowadzony w ten sposób proces, przy odpowiednim doborze adsorbentów i parametrów pracy, pozwala na uzyskanie wysokiej sprawności wydzielania dwutlenku węgla oraz wysokiego stężenia CO2 w produkcie.

 

Proces usuwania CO2 ze spalin

Z uwagi na skład spalin pochodzących z bloków węglowych, wymagane jest wstępne oczyszczenie gazów przed ich wprowadzeniem do sekcji separacji dwutlenku węgla DR-VPSA w celu uniknięcia degradacji sorbentu. Poszczególne sekcje instalacji zostały przedstawione na rysunku.

Gazy spalinowe pobierane z kanału spalin są sprężane oraz schładzane do temperatury około 35÷40°C . Następnie sprężony gaz kierowany jest do absorbera, gdzie poprzez przemywanie wodą usuwa się z niego pyły i alkalia. Z gazu usuwa się tlenki siarki oraz azotu za pomocą węgla aktywnego impregnowanego wodorotlenkiem potasu i jodkiem potasu. Tak przygotowany gaz trafia do sekcji osuszania spalin, gdzie para zawarta w spalinach absorbowana jest przez glikol. Oczyszczony i osuszony gaz kierowany jest następnie do sekcji separacji dwutlenku węgla DR-VPSA. Czterokolumnowa instalacja realizując w każdym z adsorberów inny etap procesu pozwala na jego prowadzenie w sposób ciągły.

Schemat technologiczny pilotowej instalacji DR-VPSA
 
Elektrownia Łagisza CCS
 
 
Elektrownia Łagisza CCS
 
 

Charakterystyka techniczna instalacji:

  • Strumień doprowadzonego gazu: 100 m3n/h,
  • Zawartość CO2 w spalinach: ok. 13%,
  • Sprawność wydzielania CO2: min. 90%,
  • Stężenie CO2 w produkcie: min. 60%,
  • Ciśnienie adsorpcji: max 160kPa abs,
  • Ciśnienie desorpcji: min 20 kPa abs,
  • Zapotrzebowanie na energię elektryczną: 20,8 kW.